Barry kiest bewust voor thuiswerkloosheid

door The Vremde Mirror

Hoewel de meeste werkzoekenden actief vruchteloos om zich heen kijken op zoek naar werk, kiest Barry (21 vanaf 4 september) bewust voor thuiswerkloosheid. ‘Alleen thuis kan ik mijn kwaliteiten als werkloze ten volle ontplooien.’

Barry (links)

Barry (links)

‘Noem me conservatief, maar waar is het beter dan thuis om werkloos te zijn? Geen gedoe, geen te verre verplaatsingen (hoewel: van bed naar zetel naar keuken naar zetel naar bed). Ik kan mijn tijd zelf organiseren; ik heb alleen maar rekening te houden met de tv-programmatie.’

Heeft Barry dan altijd voor de thuiswerkloosheid gekozen? ‘Nee, ik was ooit jong en onbezonnen,’ moet Barry toegeven. ‘Stond ik ’s morgens op om 06u30, smeerde mijn boterhammen, vertrok thuis net op tijd om in de file te staan op de E40 richting Brussel, kwam daar iets na de middag aan en at er mijn boterhammen op. Tijd voor een siësta was er niet, want zodoende tijdig in de avondspits te belanden moest ik met een volle maag alweer vertrekken om omstreeks 21u00 thuis te arriveren. Dat waren drie lange dagen. Totaal absurd natuurlijk om je tijd te verdoen in de file terwijl je niks kunt doen. Maar om tot dat inzicht te komen, moet een mens een dagje ouder worden.’

Een levensles voor Barry die sindsdien zijn werkloosheidtijd een stuk zorgvuldiger beheert. ‘Het is niet altijd evident om werkloosheid en privé thuis gescheiden te houden, maar ik ben niet gebonden aan uren om passief, lamlendig gedrag te vertonen. Overuren kloppen gebeurt dan met alle plezier.’