Taks op langdurig overlijden moet begroting redden

door The Vremde Mirror

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) zoekt ijlings naar inkomsten. Hij spreekt daartoe de overledenen aan die en niets bijdragen en daar toch maar liggen te liggen, uitgestrooid of niet.

overtveldt3

Het aantal mensen dat langer dan tien jaar besluit te overlijden neemt alsmaar toe. Het beloofde jaartje ertussenuit knijpen blijkt vaak uit te monden in een eeuwig stilzwijgen. Ze hierop aanspreken zit niet zo in onze cultuur.

Dat veel mensen hun sabbatjaar onder de grond of uitgestrooid op zee voor onbepaalde duur verlengen en vooral blijven verlengen, zint Johan Van Overtveldt geenszins. ‘We zijn veel te coulant voor doden. Ze ontlopen hun verantwoordelijkheid. Ze ontvluchten de realiteit, terwijl de belastingbetaler zich uit de naad werkt. Iedereen hoort in deze moeilijke tijden zijn steentje bij te dragen, de economie redt zich niet vanzelf.’

Overleden mensen hebben het blijkbaar goed naar hun zin. Dat valt ook de minister op. ‘Weglopen mag niet beloond worden. Als minister kan ik leven fiscaal aantrekkelijk maken, veel profijtelijker is het om een taks te heffen op langdurige overlijdens.’

Volgende week stelt Van Overtveldt zijn actieplan voor om de kosten van de vergrijzing te drukken. Daar zal hij naar alle waarschijnlijkheid bekendmaken dat euthanasie bij bruggepensioneerden administratief vereenvoudigd wordt.