Regering lanceert meldpunt voor misbegrepen racisten

door The Vremde Mirror

Verkeerdelijk begrepen racisten staan er in deze hardvochtige maatschappij vaak alleen voor. De regering lanceert daarom een meldpunt waar misbegrepen racisten hun hart in alle vrijheid kunnen uitstorten.

lvbiesen

Volgens bezieler van dit initiatief, Kamerlid Luk Van Biesen (Open VLD), is er grote nood aan dergelijk meldpunt. ‘Ik heb het zelf betrekkelijk recent in mijn zeer nabije omgeving ook mogen meemaken. Een racist die misbegrepen werd. Niet alleen een heel gedoe, maar ook voor eeuwig littekens op de ziel. Vaak wordt vergeten dat racisten ook maar mensen van vlees en bloed zijn.’

‘Niet iedereen verkeert in de mogelijkheid om cru en onomwonden zijn of haar afkeer jegens bepaalde bevolkingsgroepen te ventileren. Sommigen zijn verplicht dit racisme veilig te verpakken in wollige en polyinterpretabele zinnen als ‘Ga terug naar Marokko’, hetgeen onbedoeld voor verwarring kan zorgen.’

‘Het diaboliseren van misbegrepen racisten is iets wat onze maatschappij veel te gemakkelijk gedoogt,’ aldus kenner inzake de materie Van Biesen. ‘De burgerzin ontbreekt vaak om in zulk geval tussenbeide te komen en te zeggen: dat is een racist als een ander, we zijn 2016, omarm die diversiteit.’

‘Een straatje zonder eind: door de algemene negatieve houding kunnen misbegrepen racisten ook niet terecht bij vrienden en familie uit angst voor de mogelijke reacties. Een anoniem en gratis luisterend oor dat altijd ter beschikking staat is het minste dat we deze kwetsbare groep kunnen aanbieden.’

Voorzitster van Open VLD Gwendolyn Rutten is apetrots op Van Biesen en noemt Martin Luther King de Amerikaanse Luk Van Biesen. ‘Het is fantastisch hoe hij onbaatzuchtig opkomt voor de verstotenen van de maatschappij. Dat kan alleen maar een Open VLD’er zijn.’