N-VA bepleit afschaffing mensenrechten: ‘Resultaten HLN-poll overduidelijk’

door The Vremde Mirror

88% van de HLN-pollbeantwoorders geeft aan de mensenrechten af te willen schaffen. ‘Het zou als politicus van een grove minachting jegens de burgers getuigen om dit niet mis te verstane signaal te negeren,’ oordeelt N-VA bij monde van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken.

‘De democratie heeft gesproken,’ vindt Francken die de daad bij het woord voegt. ‘Door mensen die er recht op hebben basisvoorzieningen en onderdak te ontzeggen, treed ik de mensenrechten met de voeten. Maar dat is de wil van het volk. Niets aan te doen.’

‘Artikel 5, je mag niemand folteren. Artikel 7, iedereen moet volgens de wet op dezelfde manier behandeld worden. Artikel 9, niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning. Artikel 13, eenieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat. Enzovoort.’

‘Mensen zijn niet dom,’ weet Francken. ‘Ze pikken deze linkse dictaten niet langer. Ze zien ook dat mensenrechten toevallig altijd vluchtelingen en minderheidsgroeperingen goed uitkomen en misbruikt worden om mensen correct te behandelen, terwijl ze zelf aan den lijve ondervinden dat de hetero blanke man niets meer mag.’

Eerder bleek uit een poll dat 62% van de HLN-lezers openstaat voor de terugkeer van Adolf Hitler. De overige 38% ziet naar eigen zeggen liever geen socialist aan de macht komen.