Lotte (30) functioneert niet zonder regering

door The Vremde Mirror

Er is meer dan twee maanden na de federale en de regionale verkiezingen nog altijd geen nieuwe Vlaamse of federale regering in zicht. Tot grote pijn van Lotte (30): ‘Ik herken mezelf niet meer.’

Lotte beschrijft hoe een tijd zonder regering haar leven beïnvloedt. ‘Ik maak me ernstig zorgen over de toekomst van dit land, van de mens en van onze planeet. Ik begin me af te vragen waaraan ik dit benijdenswaardig leven verdiend heb en een ander niet. Ik zie overal pijn, verdriet en ongeluk. In die mate dat het me belet normaal te functioneren.’

‘Ik zou zo graag mijn dochtertje van zeven maanden niet verwaarlozen, mijn lieve man niet bedriegen met een opportunistische kwast en geen tweets van Rik Torfs liken,’ zucht Lotte. ‘Maar zonder regering ben ik elk houvast kwijt.’

‘Ministers en staatssecretarissen zijn de morele bakens van een land. Door te zijn wie ze zijn, herinneren ze er ons telkens weer aan een waardig leven te leiden, met respect en zorg voor elkaar. Charles Michel, Geert Bourgeois en Jo Vandeurzen gaven betekenis aan mijn leven. Nu moet ik me spiegelen aan Johan Vande Lanotte en Didier Reynders. Wat weten zij van politiek?’

Lotte is niet de enige die niet functioneert zonder regering. Heel wat politici ondervinden hetzelfde probleem.