Publiek MIA’s voortaan politiek benoemd

door The Vremde Mirror

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) wil de MIA’s professionaliseren. Te beginnen bij het publiek. ‘Dat wordt vanaf 2021 door de Vlaamse regering benoemd.’

© Wikimedia Commons

‘De avond van de MIA’s valt en staat bij de interactie tussen de uitreikers van de prijzen en de toeschouwers. Dat klinkt minder evident dan het lijkt,’ weet Jambon.

‘De uitreiker van de prijzen, bijvoorbeeld een belangrijk minister, komt het podium op en wordt onherroepelijk getrakteerd op een oorverdovend applaus waaruit meteen zijn populariteit blijkt. Nog voor hij een woord kan zeggen, weer applaus. En wanneer hij na uitvoerig handengeklap de prijs kan uitreiken aan de winnende artiest wordt er weerom luid geapplaudisseerd voor de gulle gever. Dat is een beetje het stramien van de avond.’

‘Dat verliep in het verleden niet altijd even vlekkeloos. Sommige toeschouwers waren niet altijd even gedisciplineerd. Erg jammer voor zo’n prachtige avond. Een politieke selectieprocedure stelt ons in staat de juiste mensen te vinden die op de juiste momenten in een juist ritme en met een juist volume applaudisseren.’

Vlaams minister-president Jan Jambon veegt zo de beslissing van Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon van tafel om de MIA’s voortaan zonder publiek te laten doorgaan.