Mahdi: ‘Afghanistan enerzijds te onveilig voor Europeanen, anderzijds veilig genoeg voor Afghanen’

door The Vremde Mirror

Is Afghanistan een veilig land? Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi heeft gelukkig een genuanceerd antwoord klaar. ‘Ja, maar niet voor Europeanen. Nee, tenzij voor Afghanen.’

(c) Wikimedia Commons

Mahdi hekelt de polarisatie in het debat over de toestand in Afghanistan. ‘Sommigen zeggen dat Afghanistan een veilig land is, anderen zeggen dat Afghanistan net een bijzonder onveilig land is. Zo zwart-wit is de werkelijkheid niet.’

Mahdi neemt naar eigen zeggen zelf een middenpositie in. ‘Verwoestend geweld, de oprukkende taliban, totale chaos: het is niet voor discussie vatbaar dat Afghanistan voor Europeanen veel te onveilig is.’

‘Dat neemt niet weg dat Afghanistan per definitie voor iedereen onveilig is. Heel veel Afghanen leven nog, wat betekent dat we het gevaar voor hen niet moeten overschatten.’

Toch maakt Mahdi zich ook over hen zorgen. ‘De luchthavens in Afghanistan zijn bedreigd, ingenomen of verwoest door de taliban. Het maakt het moeilijker om Afghanen terug te sturen, wat het sluitstuk is van een humaan asielbeleid.’