The Vremde Mirror

Het enige betrouwbare medium uit Vremde buiten paragnostische Agnes

Maand: maart, 2016

Drugsbendes vallen binnen bij Antwerpse politie

De meest vooraanstaande drugsbendes uit Antwerpen en de nabije omgeving hebben huiszoekingen verricht op het hoofdkwartier van de Antwerpse politie. ‘Niks doen was geen optie meer.’

oudaan

Het gebeurt niet vaak dat rivaliserende drugsbendes de handen in elkaar slaan. ‘Nood breekt wet. De leefbaarheid van Antwerpen staat op het spel.’

De drugsbendes zijn opvallend karig met commentaar. Wel is geweten dat er bezwarend materiaal is gevonden zoals matrakken, een vlag van het Vlaams Blok, vuurwapens, cash geld, drugs en clandestien opgenomen videoboodschappen ingesproken door de leider van de Antwerpse politie.

De gespierde aanpak van de drugsbendes past in hun strijd om de controle over de stad niet definitief te verliezen aan crapuleuze bewindsvoerders en groeperingen. ‘Dat kan alleen met nultolerantie, kordate optredens en welgemikte opiniepeilingen,’ klinkt het in koor bij de drugsbendes.

Opmerkelijk is dat enkele leden van de drugsbendes eerder al in opspraak kwamen door hun verleden bij de Antwerpse politie. ‘Iedereen verdient een tweede kans,’ zo stelden de bendes zich destijds begripvol op.

Des te opmerkelijker is er dat bij de inval op het hoofdkwartier niemand aanwezig was. Geruchten dat de Antwerpse politie vooraf gewaarschuwd is voor deze gecoördineerde actie klinken steeds luider. Politiekenners spreken van een ongelukkige timing. De razzia vond plaats in volle lunchpauze terwijl het buiten mooi weer was.

De voortvluchtige agenten worden nu opgespoord. Twee van hen zijn al opgepakt toen ze met loeiende sirenes naar de frituur reden. Het hoofdkwartier van de Antwerpse politie dan weer wordt bewaakt door de drugsbendes tot alles in beslag is genomen, de straatwaarde daarvan is bepaald en doorverkocht op de zwarte markt.

Uit klas gezette Toby (8) solidair met asielzoekers

Je leest en hoort er betrekkelijk veel over. Asielzoekers. Maar hoe is het nu om in hun schoenen te staan? Die vraag wordt vrijwel nooit gesteld. En dus laat Toby zich tijdens de vastenperiode elke dag uit de klas zetten.

Waar is Toby? Toby staat op de gang uit solidariteit met asielzoekers.

Waar is Toby? Toby staat op de gang uit solidariteit met asielzoekers.

‘Het is niet omdat almaar meer mensen geen verblijfsvergunning krijgen en het land worden uitgezet dat we ons op de borst moeten kloppen,’ vindt Toby. ‘Daarmee is ons onbehagen misschien wel gedempt, maar zijn hun problemen nog niet opgelost. Het blijven wel mensen.’

Toby stoort zich aan dit triomfantelijke sfeertje. ‘Het is ironisch dat politici als Theo Francken en Maggie De Block populair zijn door mensen de hoop op een betere toekomst te ontzeggen.’

Opgelet, Toby snapt wel dat zo’n populariteitspoll voor politici er is ter meerdere eer en glorie van het ego van Ivan De Vadder, maar hij merkt het ook in het straatbeeld. Wil je graag gezien zijn, moet je mensen het land uitzetten of daar toch mee dreigen. En dat vindt hij best cynisch.

Toby kon dit niet langer aanzien en laat zich deze vastenperiode uit solidariteit met de asielzoekers onbaatzuchtig uit de klas zetten tijdens de lessen wiskunde en Nederlands. ‘Je kan wel dingen roeptoeteren over asielzoekers, maar om te weten hoe het voelt moet je het echt eens meemaken.’

Een bende passieve rotverwende jochies, zo noemt hij zijn klasgenoten die zijn actiebereidheid gedogen, maar de knusse warmte van de klas verkiezen boven de kille gang.

Om op de gang te belanden, is Toby creatief. Zo schold hij vandaag meester Frank uit voor skinhead, Slobodan Milosevic, Mia Doornaert, Hitler en Gwendolyn Rutten. Zonder resultaat. Pas toen hij hem vergeleek met een rechercheur bij de Antwerpse politie was de maat vol en werd hij op de gang gezet.

‘We evolueren naar een hardvochtige, empathieloze maatschappij,’ fluistert Toby op de gang de pers toe. ‘Eigenbelang overwint al te vaak. Die toets wiskunde hoop ik later te kunnen inhalen. Wanneer ik geleerd heb.’

Albanese maffia opent intern tuchtonderzoek

De Albanese maffia opent een tuchtonderzoek tegen zichzelf. Op zijn minst vier leden zouden banden hebben met de Antwerpse politie. Zij worden voorlopig geschorst.

antwerpen

Er is mogelijk een link tussen de Antwerpse politie en de Albanese maffia. Die laatste spreekt in een persbericht van de zwartste bladzijde in haar geschiedenis.

‘Enkele leden zouden systematisch misbruik gemaakt hebben van hun lidmaatschap bij de Albanese maffia om te infiltreren in een groepering van bedenkelijk allooi als de Antwerpse politie. Laten we een kat een kat noemen, dit is een smet op ons blazoen.’

‘De vier brengen ons dagelijks functioneren, ons voorbeeldig corrupt gedrag en onze geloofwaardigheid in gevaar. De genoemde feiten zijn te pijnlijk en te schokkend om zomaar in de doofpot te stoppen. Je moet zeggen zoals het is: ze doen denken aan die van criminele organisaties.’

Een anoniem lid getuigt. ‘Er waren al langer vermoedens, maar toen één van de vier onomwonden pleitte om een crèche binnen te vallen, begon te schieten op veertienjarige voorbijgangers en zich abonneerde op ’t Scheldt wisten we genoeg.’

Binnen de Antwerpse politie zouden de vier zich hebben beziggehouden met het gebruikelijke gamma aan praktijken als afpersing, fietsers tergen en racisme. ‘We hopen dat dit niet waar is,’ benadrukt de Albanese maffia. ‘Maar blijf maar eens toonbeeld van onberispelijk gedrag in zo’n bedrijfscultuur.’

De open communicatie lijkt een pleister op een houten been. De Napolitaanse maffia en UNIZO hebben de Albanese maffia al een gebrek aan ethiek verweten.

NASA ontdekt astronomisch begrotingsgat met loep

Een primeur in de geschiedenis van de NASA. De ruimtevaartorganisatie heeft een astronomisch gat ontdekt zonder gebruik te maken van een telescoop. Susan (43) van het onthaal had genoeg aan alleen een vergrootglas omdat ze thuis haar leesbril was vergeten.

nasa

Het grootste begrotingsgat ontdekt de afgelopen eeuw en zo dicht bij de aarde. Volgens eerste schattingen is de omvang zelfs groter dan de schuldenberg van Real Madrid en FC Barcelona tezamen.

Sterrenkundigen staan voor een raadsel hoe dit begrotingsgat zich onder de radar kon vormen. Naar alle waarschijnlijkheid het gevolg van allerhande astrofysische processen waarbij ballast uit het verleden een monstrueuze aanblik kreeg door toedoen van een mysterieuze kracht van verandering.

Andere bronnen spreken van een fout in de administratie. ‘Dat is te gemakkelijk,’ oordeelt sterrenwichelaar Eric Van Rompuy. ‘Ik waarschuw hier al lichtjaren voor. Het gat blijft om onverklaarbare redenen ook maar uitdijen. Wat als het naar hier komt? Ik wil weer niet de doemdenker zijn, maar je kan daar beter al eens over nadenken.’

Het begrotingsgat krijgt voorlopig de naam Belgicus Super-T-Arvum 3200-000000. Volgens astronomen is er door het aanhoudende harde besparingsklimaat geen leven mogelijk.

Antiterreuracties voortaan aansluitend op Thuis

De VRT heeft dan toch een deal gesloten met de federale politie. Voor een niet nader genoemd bedrag zullen antiterreuracties voortaan aansluitend op Thuis plaatsvinden. Het vaste tijdstip moet kijkers een zeker houvast geven.

Voortaan gewoon in primetime.

Voortaan gewoon in primetime.

De onderhandelingen tussen de federale politie en de VRT sleepten al lange tijd aan. De federale politie eiste geld, terwijl de VRT garanties wilde over nietszeggende beelden en onvoldoende info om onbevestigd nieuws en geruchten te kunnen verspreiden.

Toen de politie aan de onderhandelingstafel dreigde met invallen in het weekend of ’s nachts bond de VRT in. Deze zag dat vanwege besparingen niet zitten en verhoogde dus haar bod gevoelig.

Hoofdredacteur van Het Journaal Björn Soenens kirt van plezier. ‘Een lucratieve deal voor iedereen. Een antiterreuractie aan het eind van de namiddag verdwijnt algauw tussen de plooien van de dag. Livebeelden van een auto die wegrijdt, een geparkeerde politiewagen en een man die de straat oversteekt en nog meer van zulke spetterende constructieve journalistiek horen in primetime thuis.’

Wanneer de eerstkomende antiterreuractie in primetime plaatsvindt, is nog onduidelijk. ‘Ik vul ten laatste dit weekend de Doodle in,’ belooft Soenens.

Groot motorcrossschandaal: fiets ontdekt in motor

De motorcrosswereld wordt opgeschrikt door een schandaal waarvan de exacte omvang nog onduidelijk is. Uit onderzoek blijkt dat tal van motorcrossers rondrijden met een fiets in hun motor. Die zou verstopt zitten in het voorwiel van hun gemotoriseerd tuig.

Met het blote oog is de fiets niet waarneembaar.

Voor het blote oog is de fiets niet zichtbaar.

Bronnen spreken van acht gevallen van verregaande mechanische fraude in de top van de motorcross. De balans van een onverwachte controle tijdens de MXGP van Thailand.

De Internationale Motorsportfederatie kreeg al langer kritiek dat ze het probleem van verborgen fietsen in motoren niet serieus nam. ‘Door de rijders op snelheid te pakken, bewijzen we dat die kritiek ongefundeerd is. Motorcrossers die gebruik maken van een fiets in hun tuig belazeren de boel. Integere atleten maken geen schijn van kans.’

Lange tijd waren fietsen in gemotoriseerde tuigen niet detecteerbaar. Maar dankzij een nieuwe techniek ontwikkeld door de Universiteit van Antwerpen kunnen die fietsen makkelijk opgespoord worden. Een speciale warmtecamera kan de motor in de fiets opsporen waardoor de fiets ook min of meer gelokaliseerd wordt.

De betrapte motorcrossers hebben allen een contra-expertise aangevraagd. In afwachting van de resultaten en een eventuele levenslange schorsing blijven zij anoniem. Volgens op zijn minst één van hen zou de in zijn motor gevonden fiets een hond zijn.

 

Bewaarmiddelen in kernafval mogelijk kankerverwekkend

De FOD Volksgezondheid trekt de kwaliteit in twijfel van het kernafval dat terechtkomt in onze voedselketen. Uit onderzoek blijkt dat zogenaamd schoon kernafval nog al te vaak sporen bevat van niet-radioactieve stoffen. Kernafvalproducenten spreken van een zoveelste lastercampagne.

Kernafvalproducenten niet voor het eerst in opspraak.

Voegen kernafvalproducenten bewaarmiddelen toe aan hun kernafval?

In een ideale wereld is kernafval een 100% zuiver product waar de consument zich geen zorgen over hoeft te maken. In de praktijk blijkt uit metingen dat kernafval niet alleen plutonium, cesium en uranium maar ook geregeld meldonium en geranium bevat.

‘Er is niet meteen een gevaar voor de volksgezondheid. Maar iedereen heeft zich te houden aan de strenge EU-normen, ook kernafvalproducenten staan niet boven de wet,’ stelt Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD).

Kernafvalmagnaat Electrabel voelt zich niet aangesproken. ‘Sedert de middeleeuwen al produceren wij kernafval op ambachtelijke wijze en leveren wij een puur streekproduct af zonder toegevoegde suikers, maar op maat van de natuur.’

Toch blijven er vragen rijzen over de opvallend lange houdbaarheid van kernafval. Op het eerste zicht geen probleem: het kernafval smaakt beter, oogt aantrekkelijker en het nageslacht heeft er nog profijt van. Maar de bewaarmiddelen in kernafval zijn mogelijk kankerverwekkend.

Electrabel ontkent dat het kernafval verrijkt met bewaarmiddelen. ‘Ons uranium is van zo’n uitstekende kwaliteit dat het hoe dan ook generaties vers blijft.’

Platteland hardst getroffen door gedachtenstroom over vluchtelingen

Gemeenten luiden de alarmbel. Het Vlaamse platteland wordt getroffen door de ergste gedachtenstroom over vluchtelingen sinds mensenheugenis. Zij roepen Poetin ter verantwoording en pleiten voor repressie en strenge controles van de gemeentegrenzen.

platteland

Een bevlogen discussie over Franz Schubert die in Herenthout uitmondt in een scheldkanonnade tegen vluchtelingen, honderdvijftig gram salami die in Verrebroek aanleiding blijkt voor een parafrasering van het 70-puntenplan van het Vlaams Blok en een manifestatie van Pegida in Elzenstraat ten gevolge van een losliggende stoeptegel.

En de incidenten blijven zich maar opstapelen. ‘De leefbaarheid van het platteland is per definitie al een heikel punt, maar komt nu echt in het gedrang,’ beseffen sociologen. ‘Mensen zien in alles de hand van vluchtelingen.’

‘We verliezen zo onze eigen normen en waarden uit het oog,’ waarschuwen ze. ‘Onze identiteit is in groot gevaar. De gewone achterklap en het ouderwetse geroddel over de rest van het dorp verdwijnt helemaal uit het straatbeeld. In de plaats draait ieder gesprek uit op verzuurde, opruiende praatjes over vluchtelingen die elk gevoel voor gêne op de proef stellen.’

De sociologen besluiten dat het indammen van de gedachtenstroom over vluchtelingen prioritair is: ‘Vooraleer het platteland niet meer te redden valt. Het gedoogbeleid van jarenlang racisme minimaliseren en begripvol intolerant gedrag weglachen heeft er jammerlijk gefaald. Plattelandsbewoners moeten weer durven zeggen zoals het is: niet alles is de schuld van vluchtelingen.’

Toch lijkt het probleem oplosbaar. In ruil voor 6 miljard euro en EU-lidmaatschap wil Turkije de gedachtenstroom over vluchtelingen overnemen.

Menselijk contact tussen prof & student net vermeden

Een gewoon hoorcollege aan de KU Leuven is bijna uitgedraaid op een vorm van menselijk contact tussen een professor filosofie en een studente. De universiteit is een tuchtonderzoek gestart.

zonnebloem1

Het incident vond maandagnamiddag plaats in een aula van de KU Leuven. Volgens verschillende ooggetuigen vroeg een professor filosofie aan een studente die als laatste binnenkwam om de deur achter zich te sluiten. De studente liep daarop heel hard weg en kon zo maar net ontkomen.

Het contact was plots niet meer transcendentaal, maar menselijk. ‘Een kwalijke evolutie,’ beseft ook rector van de KU Leuven Rik Torfs die de zwaarwichtige feiten betreurt. ‘Het is niet omdat een prof zijn ivoren toren verlaat, dat hij terstond moet zwichten voor het geraffineerde niveau van de student.’

De prof is niet aan zijn proefstuk toe. In januari leek hij een in de les masturberende student toe te spreken, maar voor die van verbazing iets kon prevelen, begon de prof weer een uur in zichzelf te murmelen en de aula in een diepe coma te wiegen.

De schrik zit er bij studenten goed in. ‘Ik durf niet meer naar zijn colleges gaan,’ geeft Lore eerlijk toe. ‘De afgelopen les nog meende ik zijn warrig betoog te begrijpen tot hij in dezelfde zin de woorden axioma, apodictisch, epistemologie, Kant en desalniettemin liet vallen. Heel akelig.’

Sven Nys kondigt afscheid aan van afscheid

Gewezen veldrijder Sven Nys zal op 17 maart 2064 afscheid nemen van zijn afscheid. Dit kondigde hij aan in zijn afscheidstournee. Tot dan blijft hij gewoon afscheid nemen.

nys3

De veldrijder bekend van zijn tweets en duels met Bart Wellens, Mario De Clercq en verlepte handtastelijke dames van middelbare leeftijd beseft dat het een emotioneel moment wordt. ‘Er zullen tranen vloeien. Vermoedelijk niet meer bij mezelf, maar toch zeker bij mijn zoon Thibau, familie, vrienden en al mijn trouwe fans.’

‘De kogel is al door de kerk hoe het afscheid van mijn afscheid eruit zal zien,’ vertelt Nys. ‘Het wordt deze keer geen lucratieve tournee, maar één sobere plechtigheid. Een moment van bezinning.’

Toch stelt hij zijn fans meteen gerust. ‘Ik wil niet de zoveelste sporter zijn verslaafd aan roem die geen afscheid kan nemen. Daarom dat ik tot en met 17 maart 2064 iedere dag wel ergens afscheid neem. Een loodzware opdracht die niet lukt zonder 100% voor mijn vak te leven en er dag en nacht mee bezig te zijn.’

De geruchten dat hij geen afscheid kan nemen van zijn afscheid drukt Nys zo vakkundig de kop in. Een datum voor het afscheid van het afscheid nemen van zijn afscheid kondigt hij later nog aan in een emotionele afscheidsspeech.